Wanneer verkoop je je eigen huis als je nieuwbouw hebt gekocht?

Indien je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, is het cruciaal om de juiste timing te hanteren voor de verkoop van je voormalige woning. Immers, een spannende periode staat je te wachten, waarbij het begrijpelijk is dat je niet zonder onderdak wilt komen te zitten, noch onnodig lang met twee woningen wilt blijven, wat dubbele lasten met zich meebrengt.

Het is bekend dat de aanschaf van een nieuwbouwhuis gepaard gaat met aanzienlijke kosten. Het vermijden van onnodige uitgaven is daarom van groot belang. Het is daarom essentieel om je oude woning op het juiste moment te verkopen. In deze context is timing van het allergrootste belang.

Opschortende voorwaarden

Voordat je overgaat tot het overdenken en plannen van de verkoop, is het van belang om de fase van de nieuwbouw te achterhalen. Indien je je nog in een vroeg stadium bevindt en de koop-aannemingsovereenkomst nog niet is ondertekend, is het raadzaam om nog even te wachten met het te koop aanbieden van je woning. Het is noodzakelijk om eerst deze overeenkomst zorgvuldig door te nemen en te ondertekenen, zodat je op de hoogte bent van eventuele ontwijkingsclausules van de aannemer/verkoper.

Mogelijkerwijs heeft de verkoper opschortende voorwaarden opgenomen in de overeenkomst. Dit houdt in dat er pas sprake is van een overeenkomst wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er voldoende woningen in het plan verkocht moeten zijn (iets wat momenteel minder problematisch is) of dat er nog een definitieve omgevingsvergunning (vergunning voor de bouw) verstrekt moet worden. Zolang deze voorwaarden niet zijn vervuld, is er feitelijk nog geen sprake van een overeenkomst en is het raadzaam om het te koop zetten van je huis nog even uit te stellen.

Getekende koop-aannemingsovereenkomst?

Indien je de overeenkomst hebt getekend en er geen opschortende voorwaarden meer zijn, is het zaak om je eigen financiering rond te krijgen. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning heb je hiervoor doorgaans acht weken de tijd, wat aanzienlijk langer is dan bij de aankoop van een bestaande woning.

Start van de bouw

Persoonlijk zou ik niet eerder beginnen met de verkoop van mijn eigen woning dan wanneer de bouw daadwerkelijk van start is gegaan. Op dat moment heb je tenminste de zekerheid dat er daadwerkelijk wordt gebouwd en kunt je rekening houden met het maximale aantal dagen dat in de koop-aannemingsovereenkomst wordt genoemd als de periode waarbinnen de woning moet worden afgebouwd.

Wees je ervan bewust dat de aannemer slechts een prognose geeft van wanneer hij verwacht klaar te zijn met de bouw. Pas tegen het einde van de bouw kan hij precies aangeven wanneer de oplevering zal plaatsvinden. Daarnaast dien je, afhankelijk van de hoeveelheid eigen verbouwingen, nog zeker acht weken toe te voegen. Pas dan is je nieuwe woning klaar om te betrekken.

Wanneer dien je dan te beginnen met de verkoop?

Voorafgaand hieraan dien je jezelf af te vragen wat voor jou belangrijker is: wens je slechts één keer te verhuizen, of geef je de voorkeur aan zekerheid over de verkoopopbrengst van je oude woning?

Slechts één keer verhuizen
Indien je slechts één keer wenst te verhuizen, is het verstandig om te wachten met verkopen totdat je zekerheid hebt over de opleverdatum van de nieuwe woning. Op dat moment kun je een gedetailleerde planning maken en weet je wanneer de leveringsdatum van je oude woning moet zijn. Houd er echter rekening mee dat er tussen de verkoop van je woning en de oplevering enige tijd kan verstrijken, waarbij het risico bestaat dat potentiële kopers afhaken naarmate de wachttijd toeneemt. Daarom adviseren we meestal om niet meer dan zes maanden te laten verstrijken tussen deze twee gebeurtenissen.

Daarnaast is het in de huidige markt, waarin de prijzen stijgen, vaak voordelig om te wachten met de verkoop. Elke maand uitstel kan resulteren in een hogere opbrengst. Aan de andere kant bestaat het risico dat als de markt (plotseling) verandert en de prijzen dalen, je niet langer de verwachte opbrengst realiseert.

Zekerheid over de verkoopopbrengst van je woning
Dit is de voornaamste reden waarom sommige mensen ervoor kiezen om hun woning eerder te verkopen. Op deze manier hebben zij zekerheid over de opbrengst van de woning en kunnen zij rekening houden met eventuele overwaarde. Ze zijn dan niet afhankelijk van economische ontwikkelingen of andere wereldgebeurtenissen die de woningmarkt kunnen beïnvloeden.

Een nadeel van deze keuze is echter dat je tijdelijke huisvesting zult moeten vinden. Indien je niet direct elders onderdak hebt, zul je op zoek moeten naar een huurwoning. De kosten hiervan zijn doorgaans hoger dan je huidige maandelijkse lasten, waardoor je indirect alweer een deel van de overwaarde gebruikt. Bovendien worden huurwoningen vaak voor minimaal een jaar verhuurd, wat problematisch kan zijn indien je op zoek bent naar een kortere huurperiode.

Klaar voor de verkoop

Veel mensen die kiezen voor de eerste optie (afwachten) verzoeken ons echter wel om hun woning klaar te maken. Dit betekent dat we onze voorbereidingen volledig afronden. We nemen foto’s, maken video’s, ontwerpen plattegronden en verzorgen alle benodigdheden voor de verkoop. Op deze manier kunnen ze, indien ze toch bezorgd raken vanwege eventuele veranderingen op de huizenmarkt, het huis direct op de markt brengen zonder vertraging.

Heb je een eigen woning en wil je het maximale uit de verkoop halen? Dan is het vinden van de juiste timing van essentieel belang. Maar ook het kennen van de actuele waarde van je woning is cruciaal om het financiële plaatje compleet te krijgen.

Ervaringen hup & fidom makelaar Meppel

We komen graag kosteloos en vrijblijvend langs

Tijdens een persoonlijk gesprek voorzien onze experts je van een nauwkeurige waardebepaling van jouw woning en adviseren we je over het optimale moment om je woning in de verkoop te zetten, in het geval van nieuwbouwprojecten. Bel ons vandaag nog op 0522-458510 of stuur ons een appje om een afspraak te maken. Laat ons je helpen om het beste uit de verkoop van je woning te halen!